Škrobonja, Ante, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska