AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica: Odgovor na neke tradicionalne bibliomedicinske izazove

Autor(i)

  • Ante Škrobonja Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ključne riječi:

Povijest medicine, medicinski časopisi, AMHA, Acta medico-historica Adriatica, Croatia

Sažetak

Međunarodni interdisciplinarno koncipiran znanstveni časopis AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica u izdanju Hrvatskoga znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture i Katedre za društvene i humanističke znanosti Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci redovito izlazi u dva sveščića od 2003. Glavne su teme interesa: medicinska prošlost naroda koji svojim zemljopisnim i povijesnim određenjem pripadaju jadranskoj i srednjoeuropskoj kulturnoj tradiciji; njihove međusobne povijesno-medicinske veze i suradnja, te tragovi koje su ostavili u drugim sredinama. U proteklih osam godina objavljeno je 227 priloga, od čega 157 hrvatskih autora i 70 inozemnih. Usporedo izlazi i serija suplemenata kao tematski osmišljenih brojeva pod nazivom »Biblioteka AMHA«, u kojoj je do sada objavljeno pet autorskih zbirki odabranih radova i dvije tematske monografije. Časopis je indeksiran u Elsevier Bibliographic databases, Embase, EMnursing, Compendex, Geobase, Mosby Yearbook, Ebsco te PubMed, odnosno Medline. Kompletan materijal dostupan je i putem interneta na: www.amha.hr i http://hrcak.srce.hr/amha?lang=en

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-13

Broj časopisa

Rubrika

Članci