Šikić, Marko, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska