Šimpraga, Miljenko, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska