Dugački, Vladimir, Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska