Problemi hrvatskoga računalnoga nazivlja (s jezikoslovnog motrišta)

Autor(i)

  • Milica Mihaljević Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Ključne riječi:

računalno nazivlje, sinonimija, polisemija, istovrijednost, terminološki sustav

Sažetak

Iako se o hrvatskome računalnom nazivlju već mnogo pisalo, ta je tema još uvijek aktualna i nije iscrpljena, a jezični su problemi zbog naglog razvoja te golemog unosa anglizama svakim danom sve veći. Zadatak je ovoga rada da pokuša popisati probleme i smjerove njihova rješavanja. Posebna se pozornost posvećuje pojedinačnim primjerima o kojima se do sada nije pisalo u terminološkoj literaturi te nekim do sada neobrađenim teorijskim aspektima (mreža sinonimno-polisemnih odnosa među hrvatskim nazivima i njihovim engleskim istovrijednicama, potreba razgraničenja bliskoznačnih naziva, zablude o nazivlju). Zbog potpunosti se najkraće navode i aspekti o kojima je već bilo pisano (npr. načini postanka naziva, terminološka načela, metafora u nazivlju) te se čitatelj upućuje na literaturu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Problemi hrvatskoga znanstvenog nazivlja