Općeleksičko u enciklopedičkome

Autor(i)

  • Marko Samardžija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

leksik, enciklopedizam, leksikologija, leksikografija

Sažetak

Do početka druge polovice XX. stoljeća u jezikoslovlju, a i izvan njega, dva su se starinom različita naziva rabila promiscue, tj. tako kao da znače isto ili bar tako da je poraba jednoga u cijelosti uključivala drugi i obratno. Riječ je o terminima leksikografija i leksikologija. Prvi je od njih znatno stariji jer se povezuje s grčkim oblikom leksikographos zasvjedočenim još u IV. st. pr. Kr., dok se leksikologija pojavljuje mnogo kasnije kao analogna tvorenica s nizom tzv. internacionalizama kojima se imenuju znanstvene discipline (arheologija, biologija, filologija, malakologija, muzikologija, pedagogija, psihologija, zoologija), a tvoreni su sufiksom -logia (s kojim su u hrvatskome bliskoznačni nešto češći sufiks -slovlje i rjeđi -znanstvo). Diferenciranje je leksikologije i leksikografije započelo u pedesetim godinama prošloga stoljeća kad se leksikologija počela profilirati kao samostalna jezikoslovna disciplina.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-01-14

Broj časopisa

Rubrika

Članci