Parlamenti i skupštine: demokratski deficiti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Autor(i)

  • Dario Čepo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

parlament, skupština, Bosna i Hercegovina, Parlamentarna skupština BiH, bikameralizam

Sažetak

Politički je sustav Bosne i Hercegovine kompleksan. Parlamentarna skupština Bos ne i Hercegovine, kao nominalno najviše zakonodavno-predstavničko tijelo u državi, oslikava tu složenost, ne samo kroz svoj sastav, način funkcioniranja, ovlasti i aktivnosti, nego i kroz ime. Koristeći komparativnu metodu najsličnijih slučajeva i analizu sadržaja, ovaj rad pokazuje da se ambivalentnost koja proizlazi iz imena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine oslikava i na odnos političkih elita prema građanima, što slabi, odnosno onemogućuje uspješan razvitak društva te dovodi do deficita u demokratskoj praksi političkoga sustava. Uspoređujući bikameralna tijela 37 država, a potom i nekolicinu parlamentarnih skupština koje su uspostavljene u svijetu, rad potvrđuje da su parlamentarne skupštine sastavni dio institucionalnoga okvira međunarodnih organizacija, odnosno da su sastavne jedinice međunarodnoga sustava, unutar kojega djeluju države kao nositelji suverenosti. U nacionalnim državama, gdje suverena volja proizlazi iz pojedinca-građanina, parlamentarne skupštine ne mogu optimalno funkcionirati jer je izvor iz kojega one crpe svoju legitimnost drugačiji.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-01-14

Broj časopisa

Rubrika

Članci