Aktivnost hrvatskih znanstvenih ustanova na području prirodnih znanosti od 1991. do 2005.

Autor(i)

  • Nataša Jermen Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

hrvatske znanstvene ustanove, scientometrijska analiza, WoS-SCI-Expanded, znanstvena produktivnost, znanstveni odjek, h-indeks, međuinstitucijska suradnja, znanstvena politika

Sažetak

Znanstvena aktivnost hrvatskih ustanova iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja od 1991. do 2005. utvrđena je analizom 8436 radova, objavljenih u časopisima iz prirodnih znanosti, koji su indeksirani u bazi Wos-SCI-Expanded u navedenom razdoblju. Time se dobio uvid u obilježja znanstvenoga komuniciranja hrvatskih znanstvenih ustanova, odnosno u njihovu produktivnost i utjecaj, za razdoblje koje je prethodilo uvođenju postojećega sustava vrednovanja znanstvenoga rada te donošenju nacionalnih strateških dokumenata koji su trebali dati smjernice razvoja znanosti. Također se utvrdilo jesu li pravni okvir vrednovanja znanstvenih ustanova i strategije razvoja znanosti bili utemeljeni na stvarnom stanju znanstvene aktivnosti na području prirodnih znanosti. Ovo je istraživanje polazišna točka daljnjim sustavnim scientometrijskim istraživanjima koja će omogućiti praćenje uočenih stanja i trendova aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-01-14

Broj časopisa

Rubrika

Članci