Poznavanje bioetičke problematike i stavovi o nekim bioetičkim pitanjima: primjer studenata učiteljskih studija

Autor(i)

  • Tomislav Krznar Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Damir Velički Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Silvia Rogošić Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Marina Katinić XV. gimnazija, Zagreb

Ključne riječi:

bioetika, bioetička edukacija, obrazovanje, učiteljski studij, predmetno određenje bioetike, stavovi o bioetičkim pitanjima, građanski odgoj

Sažetak

U nastojanju oko osmišljavanja forme i sadržaja bioetičke tematike u programima učiteljskih studija provedeno je pilot-istraživanje u kojemu se nastojalo ispitati općenito poznavanje bioetičke problematike. Zadaća istraživanja bila je, na uzorku studenata Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (N=212), ispitati: 1. U kojoj je mjeri studentima poznato predmetno određenje bioetike kao discipline, jesu li im poznati određeni bioetički pojmovi te koji su njihovi stavovi o nekim bioetičkim pitanjima; 2. Postoji li razlika između studenata prve i pete godine studija u stavovima i poznavanju pojmova i predmetnog određenja bioetike; i 3. Postoji li povezanost između poznavanja određenih bioetičkih pojmova i stavova ispitanika o nekim bioetičkim pitanjima (eutanazija, pobačaj, pravo na reprodukciju). Rezultati su pokazali da studenti slabo poznaju predmetno određenje bioetike, kao i bioetičke pojmove, te da ne postoji povezanost između njihova znanja i njihovih stavova o nekim bioetičkim pitanjima (dvojbama). Stoga se zaključuje da stavove ispitanika o bioetičkim pitanjima (eutanazija, pobačaj, pravo na reprodukciju) ne određuje poznavanje spomenute tematike već njihove vrijednosne orijentacije (tradicionalizam/ liberalizam), a pretpostavlja se i da afektivna (emocionalna) dimenzija stava igra važnu ulogu. Također, kod najvećega broja ispitivanih varijabli ne postoji statistički značajna razlika između studenata prve i pete godine studija, što upućuje na slabu prisutnost bioetičkih tema u programima učiteljskih studija i potrebu uvođenja kolegija i drugih sadržaja koji bi imali zadaću podignuti stupanj kompetentnosti studenata u području bioetike.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad