Profesijski nazivi u hrvatskoj e-terminografiji i e-leksikografiji

Autor(i)

  • Lana Hudeček Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
  • Milica Mihaljević Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.13.24.2

Ključne riječi:

profesijski nazivi, mocija, e-leksikografija, e-terminografija, Mrežnik, Struna

Sažetak

U radu se analizira zastupljenost i obrada profesijskih naziva u hrvatskim općejezičnim i terminološkim rječnicima. Posebna je pozornost posvećena terminološkoj bazi Struna i e-rječniku Mrežnik. S terminološkoga se stajališta analizira profesijsko nazivlje koje se pojavljuje u nazivlju mnogih struka. Analizira se zastupljenost i obrada takvoga nazivlja u Struni te u terminološkim rječnicima dostupnima na Hrvatskome terminološkom portalu i daje prijedlog obrade profesijskoga nazivlja na primjeru jezikoslovnoga nazivlja. Također se prikazuje kako se takvo nazivlje obrađuje u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Na taj se način ujedinjuju rezultati rada na projektu Muško i žensko u hrvatskome jeziku i Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik te prikazuje u čemu je razlika u obradi takvoga nazivlja u općemu i terminološkome rječniku ili bazi.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-10-10

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad