Značenje Atlasa svijeta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u hrvatskoj atlasnoj kartografiji

Autor(i)

  • Ivana Crljenko Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.15.28.1

Ključne riječi:

atlasi svijeta, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, karte, toponimi

Sažetak

Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavljuje geografske atlase opće namjene od 1960-ih. Najzapaženiji je Atlas svijeta objavljen u sedam izdanja, pod vodstvom više glavnih redaktora/urednika, koji su uglavnom zadržali početnu koncepciju atlasa, ali su unijeli nove uredničke ideje i stilove. Jedini je potpuno domaći atlas svijeta, komercijalno među najuspješnijim zavodskim izdanjima i jedan od najraširenijih atlasnih priručnika u Hrvatskoj. Pretpostavlja se stoga da je njegovo značenje u ukupnoj produkciji geografskih atlasa svijeta u Hrvatskoj iznimno. Svrha rada jest pokazati je li ta pretpostavka opravdana. Napravljeno je istraživanje u kojem se analizom nekih obilježja (ideja, posebnosti, struktura atlasa i poglavlja, karte, pristupi, stil pisanja) zavodskoga i odabranih prijevodnih atlasa svijeta u razdoblju od tiskanja prvoga (1961) do posljednjega zavodskoga atlasa (2008) te njihovom usporedbom dolazi do ciljeva istraživanja: a) raspoznavanje sličnosti i razlika (posebnosti) zavodskoga atlasa u odnosu na atlase drugih nakladnika, b) ocjena utjecaja koje zavodski atlas ima u širenju geografskih znanja, c) određivanje njegova značenja u hrvatskoj atlasnoj kartografiji. Rezultati istraživanja upućuju na iznimno značenje zavodskoga atlasa koje proizlazi iz njegovih posebnosti. Ističe se jer prikazuje svijet iz domaće perspektive, odražava visoku stručnost u obradi sadržaja primjenom načela obuhvatnosti i dosljednosti, sadržava pojačanu tekstualnu sastavnicu, postavlja norme u pisanju geografskih imena iz stranih jezika, predočuje vlastite karte i primjenjuje leksikografski stil pisanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad