Prema novom jednojezičnom mađarskom objasnidbenom rječniku: pregled mađarskih objasnidbenih rječnika

Autor(i)

  • Veronika Lipp Mađarski istraživački centar za lingvistiku, Institut za leksikologiju, Budimpešta
  • László Simon Mađarski istraživački centar za lingvistiku, Institut za leksikologiju, Budimpešta

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.15.29.4

Ključne riječi:

leksikografija, jednojezični, rječnik, korpus, mađarski

Sažetak

Istraživačka skupina za prikaz leksičkog znanja jedna je od najmlađih istraživačkih skupina Mađarskog istraživačkog centra za lingvistiku, osnovana u veljači 2020. Skupina trenutno radi na novoj inačici jednojezičnoga objasnidbenog rječnika proizišloga iz Objasnidbenoga rječnika mađarskog jezika. Cilj joj je kompilirati moderan i ažuriran mrežni rječnik mađarskog jezika (2001–2020) koristeći se korpusom vođenim metodama. Članak opisuje Objasnidbeni rječnik mađarskog jezika i Velikog rječnika mađarskog jezika predstavljanjem njihove povijesti, okolnosti u kojima su kompilirani, te osnovnih uredničkih načela. Potom skicira kako će se organizirati i analizirati korpus planiranoga rječnika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad