Lingvostilističke odrednice u rječnicima hrvatskoga jezika. O nekim poteškoćama stilističkoga označivanja u jezikoslovnoj leksikografiji

Autor(i)

  • Ljubica Tikvica Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

lingvostilistička odrednica, uputnica, funkcionalni stil, kolokvijalizam, žargonizam, poetizam, administrativizam

Sažetak

Korisnici rječnikâ hrvatskoga jezika uz natuknice nailaze na različite odrednice koje imaju zadaću da što preciznije okarakteriziraju mjesto određenoga leksema u komunikacijskome sustavu. Jednu skupinu takvih odrednica čine lingvostilističke oznake. Njima se leksemi svrstavaju unutar funkcionalne raslojenosti hrvatskoga jezika i naznačuje njihova stilska (ekspresivna ili emotivna) obojenost. Lingvostilističke odrednice pokazuju na bogatstvo leksika hrvatskoga jezika te suvremeni autori i priređivači rječnika njihovu preciznu bilježenju poklanjaju veliku pozornost. Pritom se susreću s brojnim poteškoćama, ponajprije zbog kompleksnosti jezika kao komunikacijskoga sustava u kojem je teško omeđiti i lingvostilistički obilježiti mnoge njegove jedinice. Ovim ćemo istraživanjem pokušati prikazati i analizirati neke od tih leksikografskih poteškoća, a posebnu ćemo pozornost posvetiti problemima razgraničivanja funkcionalnih podstilova i njihova lingvostilističkoga označivanja, smatrajući ih jednim od važnijih interferentnih mjesta dviju jezikoslovnih disciplina: leksikografije i funkcionalne stilistike.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-14

Broj časopisa

Rubrika

Članci