Taksonomijske hijerarhizacije modno-odjevnoga nazivlja

Autor(i)

  • Vlatka Štimac Ljubas Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

slikovni odjevni predmet, pismovni odjevni predmet, semantičko polje riječi, modno-odjevno nazivlje, korpus, taksonomijske klasifikacije

Sažetak

Različiti su se autori dvama nerazdvojnim fenomenima mode i odijevanja dosad uglavnom bavili sa stajališta semiotike, etnologije, sociologije i/ili umjetnosti, dok rječotvornih, leksičko-semantičkih ili pak leksikografskih obrada leksema semantičkoga polja riječi odjeća - odijevanje hrvatskomu jeziku ili nedostaje ili su neprecizne. Stoga lingvističko-normativna analiza modno-odjevnoga nazivlja ponajprije zahtijeva njegovu klasifikaciju. U ovome ćemo radu predložiti tri načina klasifikacije odnosno razvrstavanja modno-odjevnoga nazivlja koristeći se modnim časopisima iz razdoblja kada su oni na hrvatskome jeziku tek počeli izlaziti (od 1918.), a u odnosu prema suvremenome stanju. Jednu od klasifikacija, determiniranu upravo odabranim korpusom, nazvali smo klasifikacijom prema tipičnome elementu formule pismovnoga odjevnog predmeta i ona  se podudara sa semiotičkom teorijom Rolanda Barthesa o strukturi slikovnoga i pismovnoga odjevnog predmeta. Drugi je mogući način klasifikacije naziva po semantičkim poljima, a treći su način paradigmatske leksičke hijerarhizacije taksonimije, hiponimije i meronimije. Ti klasifikacijski sustavi, razvrstavajući leksik u odnose dominacije i diferencijacije (prevlasti i razlikovanja), zapravo odražavaju način na koji govornici kategoriziraju svijet svojega iskustva.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-14

Broj časopisa

Rubrika

Članci