Marxova rana kritika religije

  • Željko Pavić Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ključne riječi: Marx, religija, vjera, otuđenje, proizvodne snage i proizvodni odnosi, teizam, ateizam, odumiranje religije

Sažetak

Fenomen religije Marxa ne zanima sa stajališta neke moguće ≫filozofije religije≪, koja religiju promatra s obzirom na njezin konačni smisao i na ozbiljenje vjerničke egzistencije koja polazi od vlastitoga tubitka, tj. od vlastitoga razumijevanja božanske objave u toj faktičnoj egzistenciji. Naprotiv, Marxa poglavito zanima ideologijski, filozofijski, politički i ekonomski aspekt religije, gdje se ona pojavljuje kao ≫iskrivljena svijest≪, koja se konstituira na jednako iskrivljenim otuđenim odnosima. Religija je teorijski izraz te otuđenosti, zbog čega pretvaranje ≫kritike neba u kritike zemlje≪ ima za cilj prevladavanje te religijske svijesti radikalnom promjenom proizvodnih i društvenih odnosa. U tom izmijenjenom stanju nije potreban nikakav ateizam, budući da bi religija – vjeruje Marx – morala u takvu društvu odumrijeti sama od sebe.

Objavljeno
2016-01-14
Broj časopisa
Rubrika
Članci