Tuđ'inština u jeziku hrvātskōme

  • Damir Boras Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  • Bulcsú László Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

borasmala.png

Objavljeno
2013-11-15
Broj časopisa
Rubrika
Problemi hrvatskoga znanstvenog nazivlja