Trenutni broj

Svezak 16 Br. 31 (2022)
Pregledaj sve brojeve

Časopis Studia lexicographica interdisciplinarni je časopis za leksikografiju i enciklopedistiku. Objavljuje radove iz svih znanstvenih područja, osobito iz humanističkih i društvenih znanosti, koji korespondiraju s leksikografijom i enciklopedistikom kao granom u sastavu znanstvenoga polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, odnosno kao djelatnošću izrade enciklopedijskih djela. Temeljni je smjer časopisa trojak: prinos informacijskim i komunikacijskim znanostima kroz istraživanja modela prikupljanja, obrade, organizacije i diseminacije znanja; teorijski prinos svim znanstvenim područjima zastupljenima u leksikografskim i enciklopedijskim izdanjima; dokumentacijska istraživanja, napose arhivska i bibliografska, u svim društvenim i humanističkim područjima kao temelj leksikografske i enciklopedičke djelatnosti.